• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcileri Toplantısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki; Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji ve Sağlık Yönetimi Bölümleri bölüm yöneticilerinin, öğretim elemanlarının ve öğrenci temsilcilerinin katılımları ile eğitim-öğretim ve diğer süreçlerle ilgili konularda görüş, düşünce, değerlendirme ve öneri paylaşımlarında bulunulmuştur.

Fakültemiz Dekan vekili Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR, fakülte yönetimi olarak her zaman öğrenci temsilcilerinin eğitim-öğretim ve diğer süreçler ile ilgili görüş, düşünce, değerlendirme ve önerilerini önemsediklerini ifade etmiştir. Fakülte yönetimi olarak, yönetim süreçlerindeki temel yaklaşımlarının: beklenti oluşumunu sağlamak, beklentileri belirlemek, beklentileri değerlendirmek, imkanlar ve koşullar dahilinde beklentileri gerçekleştirebilmek için hedefler tanımlamak ve bu hedeflere ulaşmak için projeler oluşturmak ve geliştirmek olduğunu ifade etmiştir.

Hedefler belirleme ve hedefleri gerçekleştirme sürecinde öğrenci temsilcilerinin sürece katkısının önemini vurgulamıştır. Bu amaçla, öğrencilerin yönetim süreçlerine en iyi şekilde katkı sunmalarına zemin oluşturacak olan “Bize ulaşabilirsiniz” görüş, düşünce, değerlendirme ve öneri paylaşım uygulamasını tanıtmıştır. Bize ulaşabilirsiniz uygulaması ile öğrencilerin her an eğitim-öğretim ve diğer süreçlerle ilgili görüş, düşünce, değerlendirme ve önerilerini, kişisel bilgilerini paylaşmadan veya paylaşarak iletebileceklerini ifade etmiştir. Kişisel bilgilerin paylaşılması durumunda, paylaşılan görüş, düşünce, değerlendirme ve öneri ile ilgili geri dönüş yapılacağını açıklamıştır.

Fakülte, bölüm ve sınıf öğrenci temsilcilerinin her biri söz alarak, eğitim-öğretim ve diğer süreçler ile ilgili görüş, düşünce, değerlendirme, öneri ve beklentilerini ifade etmişlerdir. Öğrenci temsilcilerinin görüş, düşünce, değerlendirme, öneri ve beklentileri konusunda bölüm yöneticileri ve öğretim elamanları da değerlendirmelerde ve katkılarda bulunmuşlardır.

Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR, kapanış değerlendirmesinde, fakülte yönetimi olarak; bölüm yönetimleri, öğretim elemanları, öğrenci temsilcileri ve öğrencilerin katkıları ile eğitim-öğretim ve diğer süreçlerde mükemmele yaklaşım sürecine devam edileceğini ifade etmiştir.