• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim gerçekleştiren; Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji ve Sağlık Yönetimi Bölümleri öğretim elemanlarının katılımları ile akademik kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Dekan vekili Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR, fakülte yönetiminde ve bölümlerin; yönetim, eğitim-öğretim ve kurum içi yazışmalar süreçlerinde ortaya çıkan ve gelecekte ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili süreç yönetimi  konusunda bilgilendirmeler yapmıştır.

Bölüm yöneticileri, bölümlerin; yönetim ve eğitim-öğretim süreçleri, ortaya çıkan ve gelecekte ortaya çıkabilecek durumlar ile ilgili görüş, düşünce, değerlendirme ve önerilerini paylaşmışlardır.

Lisans programlarında 2021-2022 akademik takvim sonunda; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümlerimiz ilk mezunlarını veriyor olacaklardır. Mezunlarımızla ilgili geri bildirimlerin sağlanabilmesi için mezunlarla iletişimin sağlanması konusunda görüş ve öneri paylaşımlarında bulunulmuştur.

Bölümlerimizin lisansüstü program durumları ele alınmıştır. Odyoloji anabilim dalının yüksek lisans programının Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Böylece, fakültemiz bünyesindeki bütün bölümlerin de tezli yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim verilebilir duruma gelinmiştir. Doktora programları ile ilgili durum ele alınmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik anabilim dallarının doktora programları vardır. Sağlık Yönetimi anabilim dalının doktora programı başvuru sürecinin başlatıldığı ifade edilmiştir. Bundan sonraki süreçte doktora programı olmayan; Odyoloji ile Dil ve Konuşma Terapisi anabilim dallarında doktora programlarının açılması ile ilgili süreçler planlanmış ve en kısa sürede doktora programlarının açılması için gerekli hazırlıkların tamamlanması konusu görüşülmüştür

Öğretim elemanları, öğretim süreçleri ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini paylaşmışlar ve bunlar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi noktasında öğretim elemanlarından ve öğrencilerden geri bildirim alınması ve bu bildirimler doğrultusunda süreçlerin iyileştirilmesi konusunda görüş birliği ortaya çıkmıştır.

Fakültemizin Sosyal Komitesinin organizasyonları çerçevesinde, hayatlarında gerçekleşen önemli kararlar ve olaylarla ilgili olarak ilgili öğretim elemanlarına altın takdimleri ve doğum günü olan öğretim elemanlarının doğum günleri kutlamaları yapılmıştır.